Vision Sörforsa

Efter vårt möte den 21 november på Röda Korset så kommer nu en reviderad version av visionen för Sörforsa centrum från Utveckling Forsabygden. Kommentera den gärna här. Listan kommer att presenteras för kommunens planutskott vid dialogmötet 29 november kl. 18 hörsalen Forsa Folkhögskola som kommunen bjuder in till.

 1. 1. Göra Sörforsa mer attraktivt.
  2. Planera för 35% ökad befokning till år 2050.
  Forsabygden är geografiskt gamla Forsa Kommun i nuvarande Hudiksvalls Kommun. Nu kallas det Forsa Distrikt. Det är det två tätorterna Näsviken och Sörforsa med omland.
  År 1927 hade Forsa socken 4706 invånare. År 2015 hade Forsa Distrikt 3945 invånare. 16 % minskning!
  Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050 Det innebär en ökning med 35%. En ökning med 35% för Forsa Distrikt innebär att vi skulle öka från 3945 till 5325 invånare, alltså en ökning med 1380 personer.
  Befolkning Sörforsa: 1 574 (31 dec. 2010). 35% ökning ger 2124 personer.
  Befolkning Näsviken: 924 (31 dec. 2010). 35% ökning ger 1247 personer.
  3. Se till att fler bostäder byggs. Försöka få Hudiksvalls Bostäder att bygga lägenheter i Sörforsa, alt. att kommunala tomter annonseras ut om inte stiftelsen är intresserade av att bygga.
  4. Fler möjligheter att bygga sjönära! T.ex. på Långsjöns östra strand finns område som inte är åkermark.
  5. Säkra vägar för skolelever. Förlänga cykelvägen förbi Skarmyra och anlägga cykelväg efter Kakedvägen.
  6. Bättre central bussavstigningsplats med parkering för pendlare. Busskur vid Ekvägen önskas.
  7. Ett centralt café.
  8. Utegym och boullebana skulle kunna placeras på kommunens mark mellan
  Frejavägen och Lundvägen.
  9. Bankomat! Lokalförhandlingar pågår.
  10. Bygg upp vattentornet! Vattentornet var ett landmärke och symbol från uppbyggnaden av Sörforsa samhälle runt det nya linspinneriet. Det ritades av Cyrillus Johansson som på uppdrag av disponent Lehman ritade många byggnader i Sörforsa.
  11. Rusta byggnader på södra sidan Lundströmmen igen. Vi har föreslagit lokala servicegrupper t.ex. inom Gröna jobb både i Sörforsa och Näsviken. Naturvårdsverket är positiv till att man även jobbar med rustning av kulturmiljöer förutom vandringsleder och liknande inom Gröna jobb. Det hela är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Länsstryrelse, Arbetsförmedling, föreningar och kommun. Det gäller nu att regeringens budget går igenom i riksdagen så kan vi planera vidare med Skogsstyrelsen. Se vidarehttp://www.naturvardsverket.se/…/Verka-for-grona-jobb-med-…/
  12. Rusta 47-an för slöjd och andra verksamheter i stället för att bussa elever till Näsviken.
  13. Uppmana till köptrohet till lokala handlare.
  14. Fler parkeringsplatser vid affären.
  15. Bättre mobiltäckning.
  16. Utreda möjligheterna för en ny storskalig textilsatsning nu från skogsråvara tillsammans med blivande Skogsklustret. En nationell strategi finns nu och vi har en fin tradition i Sörforsa och lokaler kvar. Ett samarbete är nu på gång mellan skogsindustri och textilindustri på nationell nivå.
  Se http://www.bioinnovation.se/proj…/narodlad-textil-i-sverige/
  17. Förslag finns om en ”nygammal” badplats kallad Mon på Kakedudden. Ett bad närmare centrum har även diskuterats.
  18. Ny hockeysarg.
  19. Torghandel i centrum.
  20. Handla lokalt och lokalproducerat.
  21. På olika sätt lyfta fram Sörforsas historia, från bondby till industrisamhälle.
  22. Rusta upp friidrottsanläggningen på Holma.
  23. Fiskeprojekt. Vi har stor potential att utveckla detta ytterligare. Måste kombineras med flera boenden.
  24. Fler övernattningar för besökare är sedan länge efterfrågat från besöksnäringen om den ska utvecklas och bli lönsam.
  25. Solceller för lokal energiförsörjning. T.ex. våra industrilokaler har stora takytor som skulle kunna användas för storskalig elproduktion.
  26. Mer turistinformation! Vi måste berätta om allt vi har och besökare måste få bra information när man har kommit.
  27. Fler teaterprojekt!
  28. Bättre information om cykel-, rid- och vandringsleder.
  29. Allmän uppsnyggning på framförallt kommunens mark i centrum.
  30. Belysningen på Strömbron måste återställas.
  31. Kommunen bör ta fram en beskrivning över tillgängliga industrilokaler och industritomter i Sörforsa.
  32. Önskemål om seniorboende i Sörforsa finns.
  33. Freesbepark på lämpligt ställe.