Utvecklingsplan

1. Utvecklingsplan. 
Utveckling Forsabygden ska ta fram en utvecklingsplan för Forsabygden. Utifrån Hudiksvalls Kommuns ”Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls landsbygd” och vad som framkommit vid Forsa Sockens Hembygdsförenings två workshopkvällar 2014 vill vi utveckla en operativ modell som sätter mål för ökad sysselsättning och befolkningsunderlag i vår del av kommunen och som arbetar fram en utvecklingsplan med sådan kvalité så det är möjligt att genomföra den. Det ska vara sådan höjd på planen så att finansiering av enskilda förslag kan genomföras genom att egna medel, kommunala medel för landsbygdsutveckling och/eller EU-medel och annan finansiering. Dessa investeringar sammantaget ska leda till ökad sysselsättning och ökat befolkningsunderlag och i övrigt positiv utveckling för bygden samt en långsiktig hållbar utveckling.
Den viktigaste uppgiften i detta projekt är att börja skriva en lokal utvecklingsplan för Forsabygden. Det ska vara ett levande dokument som ständigt uppdateras och som är väl förankrat i bygden.
Vi bör beställa tre LEA (lokal ekonomisk analys från SCB) för socknen. En vid uppstarten, en vid halvtid och en vid slutrapporteringen. LEA är en skräddarsydd produkt för landsbygden och priset för en sådan är 5625 kr inklusive moms.

Nuläget: Vi är inte tillräckligt attraktiva. Högteknologiska företag här kan inte rekrytera tillräckligt kompetent arbetskraft pga man vill inte flytta hit. T.ex. besöksnäringen är inte tillräckligt lönsam för att ha långsiktig uthållighet. Vi har alla komponenter som behövs men vi har inte knutigt ihop så vi lyfter.

Mål här: Dessa investeringar och åtgärder sammantaget ska leda till ökad sysselsättning och ökat befolkningsunderlag och i övrigt positiv utveckling för bygden samt en långsiktig hållbar utveckling.
En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som skriver textförslaget. I samband med årsmöte med föreningen Utveckling Forsabygden uppdateras och beslutas utvecklingsplanen rullande.