Sjöar, vattenleder

Två personer nu anmälda till denna arbetsgrupp.

7. Sjöar, vattendrag och vattenleder. (Arbetsgrupp 7.)
Våra sjöar och vattendrag är redan kända för sitt fiske bland en smalare krets. Förslag finns nu om ett mer organiserat fiskeprojekt med utgångspunkt från Fränö. Lokalt tillverkade eldrivna båtar finns på förslag för den verksamheten. För Forsa Kyrkbåt och de mindre elmotorbåtarna finns möjlighet att ta sig till Iggesund efter Dellångersån.  Besöksnäringen i Iggesund ska inbjudas för samarbete. Investering i båtar och liknande ordnas utanför detta projekt.
Nuläget: ingen organiserad båttrafik eller fiskeverksamhet i nämnvärd skala förekommer.
Mål här: Planera för att ett fiskeprojekt ska kunna starta i Forsasjöarna som blir långsiktigt lönsamt. Ett fiskeprojekt är en paketlösning för hitresta gäster som vill fiska. Investeringar görs utanför detta projekt. Även annan båtverksamhet ska planeras för att ta vara på sjösystemets möjligheter.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Koordinatorn hjälper arbetsgruppen så uppsatta mål kan nås.