Vandringsleder

Arbetsgruppen Vandringsleder har ännu inte bildats. Men arbetsgruppen Kartor har pratat om vandringsleder.
Obs att gruppen Ridleder nu fått en egen flik på webben här.

Så här var vår text i ansökan till Leader:

5. Rid- och vandringsleder. (Arbetsgrupp 5.)
I och genom Forsabygden går många vandringsleder. Mest kända är Sjuvallsleden och vandringen Forsanatta som var en slinga som delvis gick efter Sjuvallsleden. Önskemål finns även om klart utmärkta ridleder och en inventering bör göras var dessa intressen kan samverka. Detta projekt ska belysa behovet hur lederna ska bli mer tillgängliga och hur de långsiktigt ska fungera. I destinationen pågår ett arbete för produktion av en vandringsguide för internationella gäster och där vill vi bidra. Med hjälp av annan finansiering vill vi även omgående få igång bättre utmärkning och upprustning av dessa leder. Dessa leder ska kopplas till sammanhang som kan generera tillväxt för besöksnäringen. Genom att samarbeta med sociala företag och andra aktörer kan man få en kontinuerlig skötsel. Finansieringen av denna tjänst ska ske genom en ökad användning. Även här ska hänsyn till känsliga naturområden tas.
Nuläge: Oklart var man kan rida. Svårt att hitta. Dålig marknadsföring.
Mål här: Ta fram förslag till rid- och vandringsleder och hur de ska skötas.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Koordinatorn hjälper arbetsgruppen så uppsatta mål kan nås.

Här exempel på leder nu:

Julingvallen: