Linet

11. Berätta om linet. (Arbetsgrupp 11.)
Linhantering har en alldeles speciell plats i Forsabygdens historia. Här har lin odlats sedan lång tid tillbaka och mycket av bygdens välmående ekonomi kom från linet. Några företagsamma bönder byggde upp en mekaniserad hantering och hela samhället Sörforsa byggdes upp kring linspinneriet. Kunnig arbetskraft från mellaneuropa värvades hit och samhället fick en kulturblandning som aldrig upplevts negativ. Socialt var samhället före sin tid när det gäller t.ex. organiserad barnpassning och matservering för personalen. Ett påkostat teaterprojekt, Forsablått, som producerats av Scenplats Hudiksvall, genomfördes under maj-juni 2016 med ett stort antal föreställningar i Holma Helsingslands lokaler för skolbarn och allmänhet. Som en del av förarbetet har Forsa Sockens Hembygdsförening och Scenplats Hudiksvalls haft ett linprojekt tillsammans med Lunds Skola i Sörforsa. Detta samarbete bör permanentas. Vidare finns önskemål på minst en permanent utställning om linets betydelse i Forsabygden. Råvaror från linprojektet kommer att användas i barnverksamheten. Planering för fortsatt verksamhet med linet och samarbete med Scenplats Hudiksvall ska ingå i detta projekt.
Fakta om Forsablått:
Teatern Forsablått handlar om jämställdhet och integration. Scenplats Hudiksvall har stöd av Arvsfonden, Hudiksvalls Kommun och Iggesunds Sociala Fond för att genomföra en trilogi teaterföreställningar: 1721 (Ryssens härjningar i Hudiksvall), Forsablått och Ett bloss i natten (när Balter flydde över havet till Hudiksvall).
Nuläget: Teatern Forsablått spelades under maj-juni 2016. Lin odlas för skolprojektet.
Mål här: Planera för ett fortsatt samarbete mellan Forsa Sockens Hembygdsförening och Lunds Skola samt planera för minst en permanent utställning om linhantering. Kostnader för utställningen ordnas utanför detta projekt.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Koordinatorn hjälper arbetsgruppen så uppsatta mål kan nås. Målet är att skapa en permanent utställning och ett ökat samarbete kring linet. Själva utställningen ska finansieras med andra pengar än från detta projekt.

Länkar: Om linodling och linhantering i Sörskaka vid Lundströmmen: http://www.forsadatabas.se/nagra_byar/83-90.htm
Arbete vid Sörskaka i Lundströmmen. Bild från Sockenbilder.