Kontakta

Ordförande Jan-Åke Malmqvist, janake@dellencat.se, tel. 070-3904010
Sekreterare Helena Eriksson, helena.erk@gmail.com, tel. 070-6746904
Kassör Erik Jonsson, erikiforsa@yahoo.com, tel. 070-5633191

Vårt organisationsnummer är 802501-6828

Vårt bankgironummer är 5171-1208

Vår adress är Utveckling Forsabygden c/o Jan-Åke Malmqvist, Fränö 212, 820 65 Forsa

Vill du vara med i en arbetsgrupp?   Fyll i detta formulär:

Arbetsgrupper
Skickar