Kartor och skyltar

Nu har kartgruppen haft sitt första arbetsgruppsmöte och vi kan sammanfatta det som ett mycket positivt och konstruktivt möte.

Gruppen träffades på Klångsta bygdegård torsdagen den 19/1 2017 och närvarande var Jan-Åke Malmqvist, Stig Sjödin, Veronika Engelmann, Anton Holmsten, Per-Åke Bladh och Lennart Carlgren. Per Hjärpsgård som var inbjuden från Visitgladahudik AB var också närvarande på mötet vilket var kul!

Vi började med att gå igenom lite teknik och Anton och Veronika visade lite och pratade om vad de arbetat med i mymaps och hur vi kan arbeta vidare med det. Vi är överens om i gruppen att google maps är en bra teknik att använda för våra kartor. Det finns enkla sätt att ladda ner utritade leder till exempel för att sedan visa dem i google maps. Vi kommer fortsätta kontakten med visitgladahudik för att kunna presentera våra kartor där i ett senare skede. Vi i kartgruppen kommer kunna vara behjälpliga när det gäller att producera kartor för att publicera på vår hemsida. Vi kommer nu påbörja publiceringen av våra kartor med olika leder på vår hemsida, exempelvis Trogsta skidspår, Sjuvallsleden, Borgarleden etc.
Vi pratade om att det vore önskvärt att börja använda oss mer av 360 graders-kamera för att kunna visa upp vår bygd bättre. Jan-Åke har tagit en del bilder med tekniken från Trogsta skidspår, det är väldigt häftigt och bra ur turismsynpunkt.
Det bestämdes också att vi vill arrangera Forsa-natta igen och att Veronika skulle titta lite på lämplig dragning av vandringen. Det är en nattvandring som skulle gå kring midsommar där man vandrar mellan olika vallar i bygden och på vallarna anordnas exempelvis fika och kanske någon musik, det har tidigare gånger varit mycket populärt.

Om det är fler som känner att de vill vara med i kartgruppen eller vill diskutera saker så är det bara höra av sig. Sammankallande kommer fortsättningsvis vara Veronika Engelmann och det går bra att kontakta mig på veronika.engelmann@gmail.com eller 073-9881370.

 

Övningsobjekt:

Kartprojekt.