Karta

Vi kommer att jobba mycket med kartor i detta projekt. Här ett prov från Fränö. Obs att leden inte är iordninggjord eller markerad i terrängen än.
Den är möjlig att gå med är svår och farlig på vissa ställen. Klicka på symbolerna för bilder och mer information.