Forsanatta

Nu är anmälan till 2018 års Forsanatta stängd. Ni som har efteranmält er på telefon kan betala in avgiften på vårt bankgironummer är 5171-1208. 200 kr per person eller 500 kr per familj.

Lördag 16 juni 2018 kl. 20.00.  Start som förra året vid badet i Ofärne!
Nytt för i år är att vi går gamla leden till Trogstavallen. (Den vi gick i fjol var brant och svår att gå. Nu återtar vi originalleden.)
Nytt är även att nu är serveringsbyggnaden på Blacksåsvallen öppen och där har vi både förtäring och underhållning. Serveringen på Blacksåsvallen drivs nu av Karin Alvelin-Romin och Per Romin.

Från förra året:
Tack alla som gjorde Forsanatta-vandringen lördagen den 17 juni 2017 till en framgång! 102 personer vandrade från badet i Ofärne kl. 21 på kvällen och sedan en slinga genom 7 vallar och tillbaka efter att ha vandrat ca 2 mil.

Utveckling Forsabygden arrangerade Forsanatta 2017 i nära samarbete med Forsa Friluftsfrämjande!

Bakgrund: Forsa Friluftsfrämjande har under ett antal år arrangerat nattvandringen “Forsanatta” men det har nu varit uppehåll några år. Utveckling Forsabygden har nu fått tillåtelse att i samverkan ta upp denna tradition.

 

Start och mål är vid badet i Ofärne där det finns gott om parkeringsplatser.  (Solen går ner kl. 22.49 och upp kl. 2.54.) Gångtid runt 4 timmar, men vi ska rasta mycket! Inte jäkta.

Slingan går så här: Start badet i Ofärne, Trogstavallen, Klångstavallen, Nyvallen,  Blacksåsvallen, Käxbovallen, Sorgbo, Mellansorgbo, Bartjärnsberget och åter till badet i Ofärne. Längd: 21 km.
Leden från Klångstavallen till Blacksåsvallen visade sig vara bättre om vi går via Nyvallen än via Svartsjön så Forsanatta är markerad så nu. 

Vi hoppas nu att vandrare ska gå efter dessa leder nu på egen hand eller vid planerade evenemang. T.ex. företag som vill ordna aktiviteter. Det finns även möjlighet att gå slingan “Lilla Forsanatta” då man från Trogstavallen går direkt ner till Mellan-Sorgbo och tillbaka över Bartjärnsberget.

 

Vi vet nu att leden är skadad mellan Ofärne och Trogstavallen och därför går vi i början efter den nyanlagda skogsbilvägen till dess vändplan. Från vändplanen har vi en nymarkerad led upp till gamla leden mot Trogstavallen.

 

Vi måste även hjälpas åt så vandringen blir en upplevelse. Ett förslag är att varje vall försöker ordna något kulturinslag, t.ex. sång och musik. Vi behöver då en kontaktperson för varje vall som kan ingå i planeringskommittén. Ett annat förslag är att vi ska använda de gamla kommunikationsmedlen man använde förr: kulning, näverlurar och kohorn. Varje hel och halvtimme ska vi stanna upp och kommunicera med varandra på dessa sätt.

 

 

Här är leden vi går! Obs att vi går nu via Nyvallen i stället för via Svartsjön.

Lyssna till Axel Persson som berättar hus Forsanatta kom till!

Provgick en liknande slinga 2016: