Föreningen

Den ideella föreningen Utveckling Forsabygden är bildad och har en interimsstyrelse bestående av:
ordförande Jan-Åke Malmqvist, janake@dellencat.se, tel. 070-3904010
sekreterare Helena Eriksson, helena.erk@gmail.com, tel. 070-6746904
kassör Erik Jonsson, erikiforsa@yahoo.com, tel. 070-5633191

Vårt organisationsnummer är 802501-6828

Vårt bankgironummer är 5171-1208

Vår adress är Utveckling Forsabygden c/o Jan-Åke Malmqvist, Fränö 212, 820 65 Forsa