Cykelled Dellarna

Nu finns det förslag på 5 st cykelleder som går på väg, start och slut vid Trogstagården i Forsa.

Nr 5. Dellarna, 76 km. Beskrivning: Start i Trogsta, Nansta, Byberg, Hillen,
Arve vid ån, Norrbo, Friggesund, Moviken, Hallboviken, Hög (Frölland),
Medvik, Trogstagården. (Mycket vatten-utsikt). Tips på stopp: Strax efter
Friggesund kan man cykla upp på Avholmsberget (extrem fin utsikt).

Nr 5-PDF-Dellarna

Nr 5-PDF-Dellarna

Här en elektronisk karta.