Centrum Sörforsa

Arbetsgruppen Centrum Sörforsa. 

Nu ligger ett förslag till vision för Sörforsa ute i gruppen Forsa på Facebook för att alla ska kunna lämna synpunkter. Läs listan här!

Nu finns en förslagslåda för Utveckling Forsabygden inne hos Ica Forsa. Man får lite godis när man skrivit ett förslag till arbetsgruppen för Centrum Sörforsa.

Fösta tömningen av denna förslagslåda är nu gjord och redovisas här!

 

Fakta: Sörforsa uppbyggdes ursprungligen av Axel Lehman, som lät den unge arkitekten Cyrillus Johansson rita husen kring det linspinneri som grundades av Lehman. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6rforsa
Till Johanssons verk hör även industriprojekt som Årstabron (1923–1924) i Stockholm och huvudlager för Vin- & Spritcentralen (1920) i Stockholm. Vidare kan nämnas kyrkobyggnader som Björneborgs kyrka i Värmland, Nikkaluokta kapell och Essinge kyrkaStora Essingen (1959), som kom att bli det sista fullbordade verket. Johansson stod även som arkitekt för stora delar av brukssamhället Sörforsa i Hälsingland, varav en del byggnader finns bevarade samt Fagersta Bruks ABshuvudkontor, arbetarbostäder i Mackmyra och Hofors samt kontor och arbetarbostäder vid Svanö, Sandviken, Bollstabruk och Forsse i Ångermanland samt kyrkskolan i Järbo Gästrikland (1927).
Se  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyrillus_Johansson

Bilder i Sockenbilder om byn Lund, dvs Sörforsa: http://sockenbilder.se/forsa3/visasok3.asp?sok=Lund&page=1

 

Aktuellt läge.

Vi har pratat om vattentornet som ska återställas och sågen vid Lundströmmen behöver vård. En linskäkt finns där som bör göras i ordning.

Visionen.

 

Hur kommer vi dit?