Centrum Näsviken

Bättre mottagning av dressinåkare och andra besökare i Näsviken!

Näsviken är en pärla vid Södra Dellens utlopp med strömmande vatten, starten på Tamms Kanal med två slussar och en gång världens nordligaste privatägda järnväg som nu används för dressintrafik som ökar i popularitet för varje år. Arbetsgruppen Centrum Näsviken inom Utveckling Forsabygden har nu i dialog med Dellenbanans Vänner och Dakapo återbruk och bistånd kommit med en plan för att förbättra mottagandet för besökare som kommer med dressin men även andra besökare. Dakapo är beredd att bygga och driva en servicefunktion i och i anslutning till deras röda byggnad vid järnvägen, Hyvel som byggnaden kallas, med ett café, turistinformation och information om Näsvikens historia i samarbete med Näsvikens Kulturgrupp. Vi behöver nu hjälp med finansiering och all övrig hjälp för att kunna öppna till sommarsäsongen.


Rapport från arbetsgruppen Centrum Näsviken 20 mars 2017 i samlingslokalen Forssåvägen 5, Näsviken. 

Vi började mötet med en visning av den nya bergvärmeanläggningen som nyligen är installerad och värmer de båda hyreshusen. Guidade gjorde Rune Nilsson.

Dagens gäst var Robin Söderberg från Dellenbanans Vänner som berättade om den nu mycket populära dressinuthyrningen. Man har 22 dressiner och de kan ta 55 personer totalt. 5 heltidsanställda sköter verksamheten. Ca 4500 personer hyr dressin senaste säsongen. Det är många företag som hyr för sin personal.
Förutom direktbokning så jobbar man med återförsäljare, t.ex. researrangörer.
Vanligast är att man börja dressinfärden i Delsbo och Näsviken är då ett populärt mål. Men man har även servicen att både skjutsa ut och hämta gäster och dressiner om man bara t.ex. vill åka en väg.
Dellenbanans Vänner ser gärna att mottagningen blir bättre i Näsviken.


Fakta Näsviken: 

Näsviken var från början namnet på den järnvägsstation som anlades vid Dellensjöarnas utlopp när järnvägen från Hudiksvall förlängdes hit 1874. Idag har namnet överförts på den tätort som vuxit fram här, innefattande delar av byarna Byberg, Hamre, Övernäs och Böle. Namnet Näsviken är taget från en vik som ligger utmed ett näs i Södra Dellen. Järnvägen (Dellenbanan) är liksom järnvägsstationen numera nedlagd men utnyttjas sommartid av Dellenbanans vänner för dressinuthyrning.

Genom Näsviken går Tamms kanal som leder till två numera nedlagda slussar i närheten. Denna vattenled byggdes av Per Adolf Tamm för malmfrakt med ångbåt till Movikens masugn vid Norrdellen. Slussen invigdes 1860. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4sviken,_Hudiksvalls_kommun

Länk till Forsadatabas och studiecirkeln om Näsviken  http://www.forsadatabas.se/Nasviken/

Befolkningsinflyttning i Näsviken
Förbudsomröstningen 1922
Näsvikens historia, Gustav Fagerström
Hamre Boll Klubb
Register av artiklar med anknytning till Näsviken i Julhälsning
Register över litteratur med anknytning till Näsviken
“Ägonamn” i Näsvikensområdet enligt Laga Skifte
Kartbilaga enligt ovan

Blandade anteckningar

Bilder i Sockenbilder http://sockenbilder.se/forsa3/visasok3.asp?sok=N%E4sviken&page=1

Läget idag.

Sök “Näsviken” på VisitGladaHudik

Visionen.

 

Hur kommer vi dit?