Blacksås

4. Blacksås modell för en serviceanläggning i vallarna. (Arbetsgrupp 4.)
Blacksås är en mytomspunnen vall med berättelser om Nils Holgersson och Gruvfrun mm. Förslag finns att utveckla vallen för besökare. Blacksåsvallen är ett lämpligt nav för vandring och cykling. Bör kompletteras med ytterligare ett serviceställe närmare Delsbo eller i Delsbo. Kontakter har tagits med Dellenbanans Vänner. En förebild kan vara de fjällstationer som finns i fjällvärlden. Kontakter har tagits med en konstnär för utsmyckning för t.ex. en lekpark för barn med motiv från Nils Holgerssons besök och Gruvfrun på Blaxås. Förslag finns även på att bygga upp en sagostig av liknande typ som en gång fanns vid skidbacken i Ofärne. I detta projekt tas underlaget fram för en satsning.
Nuläget: Organiserad servering eller annan service finns inte på någon vall i området.
Mål här: Planera så att Blackåsvallen ska bli en attraktiv servicepunkt för besöksnäringen. Investeringar och utförandet görs i ett sidoprojekt.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering.


Bild från Sockenbilder. Fler bilder på Sockenbilder om Blaxås:
http://sockenbilder.se/forsa3/visasok3.asp?sok=blax%E5s&page=1