Barnverksamhet

9. Barnverksamhet. (Arbetsgrupp 9.)
Önskemål finns att samordna och lyfta aktiviteter för barn från flera lokala aktörer. En arbetsgrupp med representanter från bland andra Forsa Sockens Hembygdsförening och Ystigårn i Hillsta jobbar med idéer att utifrån boken ”Pelle och världsarvet”. Målet är att skapa barnaktiviteter som bygger på den lokala historien. Arbete med lin och annat lokalt hantverk kommer att ingå i verksamheten. Den pedagogiskt viktiga uppgiften att berätta hur vi levde innan vi började negativ klimatpåverkan kommer även att ingå. Arbetsgruppen inom denna punkt kommer senare med en ansökan om utvecklingsmedel.

 

Handledning till boken Pelle och världsarvet  http://www.berghsforlag.se/katalog/HANDLEDNING_PELLE.pdf