Agenda

På gång:

 • LEA-träff onsdag 17 januari kl. 18.00 Sörforsa Folkets Hus, lilla salen. Vi ska gå igenom vilken lokal service vi har och börja med analys av styrkor och svagheter. Vi ska även informera om möjligheterna att öppna upp farled för motorbåtar mellan Kyrksjön och Rolfstaån. Alla intresserade är välkomna.
 • 25 jan eftermiddag träff med Leaderkontoret
 • Det blir en stor konferens om LEA-projekten i vårt län och i Dalarnas län på Forsa Folkhögskola 19 april

 

Äldre händelser (äldsta händelserna nederst):

 • 29 november bjuder kommunens planeringsutskott till dialogmöte om Sörforsa Folkets Hus. Hörsalen Forsa Folkhögskola kl. 18.
 • 2017-11-21 arbetsgrupen Centrum Söforsa möte Röda Korset
 • 2017-11-15 andra LEA Sörforsa Folkets Hus
 • 15 november 2017 andra LEA kl 18 Sörforsa Folkets Hus.
 • 2017-10-25  start Lea kl. 18 Folkets Hus Sörforsa.
 • 2017-06-17 Forsanatta med 102 deltagare!
 • 2017-06-15 träff med Mikael Lif Region Gävleborg på vårt initiativ. 4 kommunala tjänstemän och Jan-Åke. Om olika finansieringsmöjligheter.
 • 2017-05-08 hade cykelgruppen möte på Trogstagården
 • 2017-03-20 Cykelgruppen bjöd in Rid o Vandring
 • 2017-03-20 Centrum Näsviken träffades för andra gången.
 • 2017-03-06 Cykelgruppen träffades på Trogstagården.
 • 2017-03-05 Ridleder träffades på Trogstagården
 • 2017-02-27 Centrum Näsviken, Folkets Hus Näsviken.
 • 2017-02-21 kl. 19 Kulturgruppen hos Ingmari Bergroth
 • 2017-02-20 kl. 19 Cykelgruppen, Trogstagården
 • 2017-02-09 Första träffen för arbetsgruppen Ridleder  kl. 19.00 Klångsta Bygdegård.
 • 2017-01-16 Måndagen den 16 januari 2017 kl 19 Sörforsa Folkets Hus hade vi ett välbesökt (30-tal personer) och lyckat  stormöte med gästerna landsbygdsstrateg Olle Persson, kommunens nya stadsarkitekt Christina Englund samt ordföranden i tekniska nämnden, Annika Huber. Vi visade även vilka möjligheter vi har med vår hemsida. Kultur och gruppen Cykelleder berättade om sina arbetsmöten.
 • 2016-12-14 19.00  Näsvikens Folkets Hus. Fokus ligger nu på att får igång verksamheten i arbetsgrupper och vi har åter fått möjligheten att anlita Anna-Karin Widehammar till tre träffar för uppstart av arbetsgrupper.
 • 2016-12-01 19.00   Sörforsa Folkets Hus, lilla salen. Fokus ligger nu på att får igång verksamheten i arbetsgrupper och vi har åter fått möjligheten att anlita Anna-Karin Widehammar till tre träffar för uppstart av arbetsgrupper.
 • 2016-11-23 kl. 19.00  Klångsta Bygdegård. Fokus ligger nu på att får igång verksamheten i arbetsgrupper och vi har åter fått möjligheten att anlita Anna-Karin Widehammar till tre träffar för uppstart av arbetsgrupper.
 • 2016-08-22 lämnade vi in en reviderad ansökan efter dialog med Leaderkontoret.
 • 2016-08-15 lämnade vi in en ny ansökan om pengar till ett treårigt projekt till Leader Utveckling Hälsingebygden.
 • 2016-05-05 Kom ihåg arbetsmötet på Klångsta Bygdegård tors 5 maj 2016 kl 18.30 inför att vi ska lämna in vår ansökan till Leader 9 maj.
 • 2016-05-02 blev vi tilldelade ett organisationsnummer av Skatteverket: 802501-6828
 • 2016-04-20  20 april 2016 deltog vi i ett möte med ledningen för Leader Utveckling Hälsingebygden.
 • 2016-04-20  Allmänheten har möjlighet att få information av ledningen för Leader Hälsingebygden kl. 18 den 20 april på Kulturhuset Glada Hudik i Hudiksvall.
 • 2016-04-05 Vi kommer att vara representerade genom Jan-Åke Malmqvist vid Leader Hälsingebygdens stämma i Bollnäs 5 april 2016 kl. 18.
  – Där fick vi veta att ansökan ska vara inne elektroniskt på Jordbruksverkets hemsida före 9 maj för att Leader ska kunna hinna ta beslut 2 juni. Det är viktigt att projektet man ansöker om passar in i den lokala strategin som Leader har tagit.
 • 2016-03-29  29 mars 2016 bjöd vi intresserade av landsbygdsutveckling till Mariagården i Forsa. Gäst var Jenny Norberg, turistchef i Ljusdals kommun. Hon berättade hur man jobbar i Järvsö och vi pratade om möjligheter till samarbete t.ex. när det gäller cykelleder.  Vi enades om att börja titta på leder lämpliga för vandring, ridning och cykel. Vi har befintliga Sjuvallsleden att utgå från samt vi pratade även om Forsanattaleden Klångstavallen-Blackås. Vi ska då tänka in ett samarbete med Järvsö och Delsbo. Övergripande ledord blir samverkan, kommunikation, kvalité och service.
 • 2016-03-08 Den ideella föreningen  Utveckling Forsabygden bildades den 8 mars 2016 på Klångsta Bygdegård.
 • 2016-02-16 Det blev ett lyckat informationemöte om nästa steg i lansbygdsutveckling Forsabygden på Klångsta Bygdegård den 16 februari 2016.
  Vi fick en genomgång av vad vi kom fram till vid senaste workshoptillfällena av Anna-Karin Widehammar, Salticus, och vi märkte att vi har ett bra grundarbete att gå vidare med. Landsbygdsstrateg Olle Persson, Hudiksvalls Kommun, gick igenom de finansieringsmöjligheter vi har från Leader och andra EU-program. Sedan lyssnade vi till Stefan Barenfeld, Stebar, som berättade om sportfiskeprojektet Fishing in the middle of Sweden. Projektet har en mycket positiv utveckling av gästnätter och klart är att Forsasjöarna har stor potential för detta. Forsa Sockens Hembygdsförening stod värd för detta möte.